Meny
Meny

KS jobber for en selvstendig og nyskapende kommunesektor!

KS har hovedkontor i Oslo, 14 kontorsteder i 8 regioner i Norge, og et Europa-kontor i Brussel. 

KS regionapparat utgjør bindeleddet mellom medlemmene lokalt og KS.

Fra vårt sørligste kontor i Kristiansand til vårt nordligste kontor i Lakselv er vi en kunnskapsorganisasjon som jobber sammen for en selvstendig og nyskapende kommunesektor!

Brusselkontoret er først og fremst KS’ lyttepost og kunnskapssenter om EU/EØS som politisk system. Kontoret formidler aktuell EU/EØS-informasjon til KS, kommuner og fylkeskommuner, og bidrar til at norske erfaringer og interesser kanaliseres inn i det europeiske samarbeidet.

 

Våre roller

 • Arbeidsgiverorganisasjon
  KS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår for over 450.000 ansatte. Ansatte i kommuner og fylkeskommuner utgjør om lag 20 % av de sysselsatte i Norge. Lønnsmassen er på ca. 300 milliarder kroner. Dette gjør KS til den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor.
 • Utviklingspartner
  KS' utviklingsarbeid er rettet mot kommunesektorens behov og omfatter innovasjon, kvalitetsutvikling i tjenestene, effektivisering, arbeidsgiverutvikling, samfunnsutvikling og utvikling av lokaldemokratiet.
 • Interessepolitisk aktør
  KS arbeider for at alle norske kommuner og regioner skal ha sterke nok muskler til å utvikle gode lokalsamfunn som dekker innbyggernes behov.

Så hvem er vi, og hva er det som er bra med å jobbe her?

Av våre verdier, troverdig, relevant, engasjert og samlende var det engasjert som preget hverdagen i størst grad. Vi har spurt våre ansatte om å beskrive organisasjonen med et ord – og hva det beste med å jobbe i KS er. Svaret ser du her:

Litt fakta om oss

Kvinner
Snittalder
I regionsapparatet
Ansatte på hovedkontoret
Ansatte
Menn
Kvinner
Snittalder
I regionsapparatet
Ansatte på hovedkontoret
Ansatte
Menn

Medarbeiderskap viktig for oss i KS, men hva betyr det?

Vi oppnår resultater sammen gjennom god ledelse og godt medarbeiderskap. Hos oss innebærer det at medarbeidere våger, lærer, leder seg selv og samhandler for å oppnå resultater og et godt lærings- og mestringsklima. Dette er våre forventninger til medarbeidere, og hva du kan forvente av dine kollegaer:
 • Våger
  Våger å prøve og feile for å bidra til endring og nyskaping.
 • Leder seg selv
  Tar ansvar for å gjøre en god jobb og aktivt utvikle den i tråd med KS’ mål. Avklarer rammer og forventninger og respekterer frister. Tar medansvar for egen mestring og motivasjon, og melder behov til leder.
 • Samhandler
  Samhandler på tvers av fag- og kompetanseområder om konkrete oppgaver for å nå felles mål. Gir og tar imot tilbakemeldinger for å spille hverandre gode. Tar initiativ til å hjelpe kolleger og behandler andre med raushet og respekt.
 • Lærer
  Tar ansvar for egen kompetanseutvikling i tråd med KS’ kompetansebehov. Deler og utvikler egen og felles kompetanse i samhandling med kolleger og medlemmer. Bruker digitale verktøy vi har tilgjengelig for deling og læring.

Livet i KS

Å få jobbe sammen med masse dyktige kollegaer med viktige samfunnsspørsmål
Una Voss Christophersen, Seniorrådgiver - Samferdsel, plan og miljø
Å få sitje tett på samfunnsutviklinga, anten i den regionen som står ditt hjarte nermast, eller innanfor det fagområdet du brenn for.
Frode Kyrkjebø, Daglig leder, KS-Vest Norge
Du får mye ansvar for egen hverdag, ta vurderinger basert på dine faglige vurderinger og du former mange av dine egne arbeidsoppgaver. Føler KS er en organisasjon som liker at folk tar initiativ til nye ting!
Gjertrud Strand Sanderød, Rådgiver, KS Viken
Du sitter ikke lengre og hører på nyhetene, du jobber med og bidrar inn i det nyhetene forteller om
Anna Charlotte Larsen, Rådgiver, KS Agder
Å få jobbe sammen med masse dyktige kollegaer med viktige samfunnsspørsmål
Una Voss Christophersen, Seniorrådgiver - Samferdsel, plan og miljø
Å få sitje tett på samfunnsutviklinga, anten i den regionen som står ditt hjarte nermast, eller innanfor det fagområdet du brenn for.
Frode Kyrkjebø, Daglig leder, KS-Vest Norge
Du får mye ansvar for egen hverdag, ta vurderinger basert på dine faglige vurderinger og du former mange av dine egne arbeidsoppgaver. Føler KS er en organisasjon som liker at folk tar initiativ til nye ting!
Gjertrud Strand Sanderød, Rådgiver, KS Viken
Du sitter ikke lengre og hører på nyhetene, du jobber med og bidrar inn i det nyhetene forteller om
Anna Charlotte Larsen, Rådgiver, KS Agder

Vil du være med på laget vårt? Her er våre ledige stillinger

Områdene i KS på 60 sekunder

Vil du vite mer om hva vi i KS jobber med? Her får du hvert område presentert på ca 60 sekunder av våre områdedirektører