Meny
Meny

Strategisk rolle i sentrum av digitaliseringsarbeidet i norsk helse- og omsorgssektor! KS søker fagsjef eHelse.

Oslo E-helse Søknadsfrist: 10.10.2023

KS' visjon er: "En selvstendig og nyskapende kommunesektor". KS er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon, som gjennom ivaretakelse av medlemmenes interesser, skal arbeide for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. KS har ambisjon om å være en viktig utviklingspartner for våre medlemmer. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer, og KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor. 

eHelse – Strategi – Interessepolitikk

eHelse handler om å utnytte de teknologiske mulighetene slik at vi får bedre, mer effektive og sikrere helse- og omsorgstjenester. eHelse er et viktig felt for kommunal sektor med stor kompleksitet, og helt avgjørende for utvikling av en bærekraftig helsetjeneste i møtet med fremtiden. Det er et stort trykk på det nasjonale eHelseområdet der KS i samarbeid med ledende fagfolk i kommunene og fylkeskommunene er en viktig utviklingspartner og representant for kommunal sektor. Det er store forventninger til KS’ rolle som samordner og pådriver for arbeidet i kommunal sektor – både fra norske kommuner, men også fra statens side. KS skal bidra til at e-helseløsningene blir tilrettelagt for og tas i bruk av kommunene.

For å best kunne møte forventningene søker KS etter:

Fagsjef

Den vi ansetter skal være en støtte for avdelingsdirektør på strategisk viktige områder. Du vil få nøkkelroller i det nasjonale arbeidet, og være avdelingsdirektørs faste stedfortreder. Sentrale oppgaver vil være:

  • Utarbeide underlag til strategi og politiske posisjoner på e-helseområdet
  • Delta i nasjonale fora, styringsgrupper og utvalg som representant for sektoren
  • Bidra i forankring, formidling og kommunikasjon om eHelse

Som fagsjef i eHelseavdelingen vil du høre til avdeling eHelse, område forskning, innovasjon og digitalisering.

Er du fagsjefen vi ser etter?

Vår fagsjef må ha høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet. Fra tidligere roller kjenner du godt til aktørene/helsemyndighetene i digitaliseringsarbeidet i norsk helse- og omsorgssektor. Du bør ha ledererfaring, gjerne fra kunnskapsorganisasjoner. Ledererfaring innen kommunal helse- og omsorg, fortrinnsvis på nivå med kommunalsjef eller lignende, er en åpenbar fordel. Du må ha god strategisk forståelse for og erfaring med samspillet mellom administrasjon og politikk. Utover dette ser vi for oss at du:

  • har god innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser på helse- og omsorgsområdet
  • har god teknologisk forståelse og interesse for området
  • har innsikt i samspillet mellom teknologi og tjenester i det kommunale helse- og omsorgsområdet

Vi ser etter deg som kan kommunisere med faglig tyngde og naturlig autoritet, med evne til å tilpasse budskapet til ulike målgrupper. Du er en strateg med god rolleforståelse og integritet. Du etablerer gode relasjoner og vekker enkelt tillitt både internt i egen organisasjon og eksternt med medlemmer og samarbeidspartnere. Andre vil beskrive deg som klok, inspirerende, samlende og hyggelig.

Vår nye fagsjef er i sentrum av det nasjonale eHelse-arbeidet!

Dette er rollen for deg som er lidenskapelig opptatt av teknologi, helse og samfunnsutvikling, og som ønsker en rolle tett på dags- og samfunnsaktuelle tema. Du vil samarbeide tett med nøkkelspillere på statlig side – og ikke minst de mange dyktige fagfolkene KS samhandler med i kommunene og fylkeskommunene. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og ansvar som det er knyttet store forventninger til! Her kan du – sammen med resten av laget i KS – utgjøre en forskjell! Du får gode muligheter for personlig og faglig utvikling, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og et aktivt og allsidig miljø.

Som ansatt i KS må du kunne identifisere deg med våre verdier: troverdig, relevant, engasjert og samlende.

Syns du dette høres spennende ut? Her kan du lese mer om KS og vårt arbeid innen eHelse:

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digitalisering-i-helse-og-omsorgsektoren-e-helse/

En arbeidshverdag i KS skal være preget av mening, ansvar og utvikling. Vi er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Har du spørsmål eller ønsker en uforkliktende prat?

Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Terje Wistner: 414 76 974

Søknadsfrist: 10.10

 

Kontakt:
Terje Wistner, Avdelingsdirektør eHelse
414 76 974