Meny
Meny

Studentmedarbeider/kveldssekretær hos KS Advokatene - Kommune-Norges advokatkontor

Oslo Advokatene Søknadsfrist: 29.09.2023

KS-Kommunesektorens organisasjon er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon med alle norske kommuner og fylkeskommuner som medlemmer. I offentlig sektor er KS den største arbeidsgiverorganisasjonen. Vår visjon er en selvstendig og nyskapende kommunesektor. KS har hovedkontor i Oslo, 14 kontorsteder i 7 regioner i Norge og et Europa-kontor i Brussel.

KS Advokatene

KS Advokatene er KS’ advokatkontor, og utgjør den juridiske avdelingen i organisasjonen. Som organisasjonsadvokater har vi alle landets kommuner og fylkeskommuner som klienter, og yter dessuten tjenester til kommunalt eide bedrifter og virksomheter. I tillegg bistår vi KS som internadvokater.

Kontoret yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder, og fører saker for alle rettsinstanser i tillegg til interessepolitisk arbeid for kommunesektoren. Advokatene har med bakgrunn fra privat og offentlig sektor en variert spisskompetanse, som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov. Arbeidshverdagen bærer preg av KS’ rolle som en viktig samfunnsaktør, og det stilles svært høye krav til kvalitet.

KS Advokatene er et av landets tre største advokatkontorer som kun bistår det offentlige. Kontoret består av 34 medarbeidere, hvorav 25 advokater, fordelt på hovedkontoret i Oslo og regionskontorene i Kristiansand og Tromsø.

Om stillingen

Sekretærtjenesten utgjør en sentral og avgjørende funksjon for advokatenes utøvelse av sitt arbeid. Vi har nå behov for å supplere med flere kveldssekretærer i tillegg til vårt ordinære trainee-program. Oppgavene vil være av både administrativ og juridisk art. Kveldssekretærene inngår i en vaktordning som dekker ettermiddag, kveld og øvrige behov. Arbeidstiden tilpasses studiene.

Kvalifikasjoner

Den vi søker må ha fullført 2. avdeling av jusstudiet og kunne vise til gode faglige resultater. Det er viktig å være fleksibel, serviceinnstilt, nøyaktig, selvstendig og lærevillig. Hvis du kan vise til samfunnsengasjement, er det fint. For å gjøre en god jobb må du dessuten ha svært gode norskferdigheter skriftlig og muntlig, og du må kunne sette deg raskt inn i bruk av nytt dataverktøy.

Vi tilbyr

Vi gir deg kompetanse fra et mellomstort advokatkontor med særskilte samfunnsoppgaver. Hos KS Advokatene er atmosfæren profesjonell og vennlig med en uformell tone. Det faglige engasjementet er stort, og terskelen for å hjelpe kolleger er lav. Arbeidshverdagen er hektisk, men spennende og variert. Muligheten for å jobbe for KS’ samfunnsoppdrag bidrar dessuten til å fylle arbeidsoppgavene med mening.

Kontoret ligger i Kommunenes Hus, sentralt plassert vis-à-vis Nationaltheatret stasjon og 250 meter fra Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo.

Stillingen lønnes etter timeliste.

Søknad

KS er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør særlig oppmerksom på at for å bli vurdert må du sammen med søknaden vedlegge både vitnemål fra videregående skole og karakterutskrift fra studiet. Formuleringsevne er svært viktig hos oss, og søknader skrevet ved hjelp av KI kan ikke påregnes behandlet.

Les mer om KS Advokatene på www.ksadvokatene.no og følg oss på www.fb.com/ksadvokatene.

Søknadfrist 29.09.23

Kontakt:
Andreas Dag Nilsen, Advokat
907 10 375

Stina Berg-Nielsen
45424524