Meny
Meny

Ønsker du å bidra til å skape og videreutvikle gode arenaer for samhandling, læring og utvikling mellom KS’ medlemmer?

Trøndelag Kvalitetsutvikling Søknadsfrist: 21.04.2024

KS-Kommunesektorens organisasjon er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon med alle norske kommuner og fylkeskommuner som medlemmer. I offentlig sektor er KS den største arbeidsgiverorganisasjonen. Vår visjon er en selvstendig og nyskapende kommunesektor. KS har hovedkontor i Oslo, 14 kontorsteder i 8 regioner i Norge og et europakontor i Brussel.

KS jobb er å bidra til tjenesteutvikling, kompetanse- og erfaringsdeling, og utvikling av løsninger for kommuner og fylkeskommuner.

KS regionapparat utgjør bindeleddet mellom medlemmene lokalt og KS. I tillegg til å arbeide med rammevilkår og interessepolitiske saker, arbeider de ansatte med faglige tema i tett samarbeid med medlemmene. Regionskontorene arrangerer kurs, seminarer og konferanser og tilbyr ulike former for nettverk som støtte for utviklingsarbeid i kommunene. Nå trenger KS en medarbeider som er engasjert i hvordan gode prosesser kan bidra til god tjenesteutvikling.

KS har i flere år tilbudt kommunene en unik arena for analyser av egen virksomhet, sammenligning og læring, til bruk i kommunens forbedringsarbeid. Vår ambisjon er å øke kommunenes innsikt i egne tjenester samt se muligheter og handlingsrom for utvikling og innovasjon blant annet via digitale verktøy. Vi søker etter en erfaren rådgiver til prosessledelse og utviklingsnettverk. Arbeidsted vil være Trondheim og du vil være tilknyttet både KS Trøndelag og avdeling Kvalitetsutvikling.

Du blir en del av en engasjert og dedikert faggruppe med en spennende oppgaveportefølje fordelt mellom regionen og avdeling Kvalitetsutvikling. Du vil derfor rapportere både til regiondirektør i KS Trøndelag og til avdelingsdirektør for Kvalitetsutvikling.  Utover egen faggruppe vil du ha bred kontaktflate både internt i egen organisasjon og eksternt mot KS’ medlemmer.

Vi ønsker at du bidrar til å skape og videreutvikle gode arenaer for samhandling, læring og utvikling mellom KS’ medlemmer. Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Ledelse og administrasjon av utviklingsnettverk i kommunesektoren
  • Utarbeidelse av grunnlagsdokumentasjon for nettverkssamlinger
  • Faglig veiledning av kommuner og nettverk i bruk av rapporterings- og styringsindikatorer
  • Inspirere til innovasjon og bruk av nye metoder og verktøy i organiseringen av tjenestene   
  • Bidra i eksterne og interne prosesser, prosjekter og nettverk
  • Være et bindeledd mellom regionen og avdeling Kvalitetsutvikling

For å lykkes i dette arbeidet må du ha god erfaring fra- og innsikt i kommunal sektor, analytiske ferdigheter samt relevant erfaring og personlig egnethet for prosesslederrollen. Ledererfaring fra kommunal sektor er ønskelig. Du trives med å jobbe selvstendig, har gode kontaktskapende evner, trigges av å møte nye mennesker og skaper engasjement hos dem du treffer.  Andre vil beskrive deg som en «selvgående lagspiller» med naturlig autoritet og påvirkningskraft. Har du erfaring som gjør deg til en sterk bidragsyter inn i den digitale transformasjonen KS’ medlemmer står overfor vil dette vektlegges i utvelgelsen.

Som rådgiver i KS får du en unik mulighet til å påvirke utviklingen av kommunene og deres tjenester. Du vil få en utfordrende og variert arbeidshverdag og inngå i et godt faglig og sosial miljø. Det må påregnes en god del reisevirksomhet i stillingen og du vil til tider ha en hektisk, men spennende hverdag.  

 

Her kan du lese mer om KS www.ks.no eller om kvalitetsutvikling https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/kvalitetsutvikling/

En arbeidshverdag i KS skal være preget av mening, ansvar og utvikling. Vi er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
Kontakt:
Marie Elise Axelsen, Avdelingsdirektør Kvalitetsutvikling
951 98 109

Annikken Kjær Haraldsen, Regiondirektør, KS Trøndelag
+4797685751