Meny
Meny

Vil du bidra til utviklingen av bærekraftige helsetjenester?

Oslo Arbeidsgiverpolitikk Søknadsfrist: 02.06.2024

KS representerer alle landets kommuner og fylkeskommuner. KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon, og er kommunesektorens interesseorganisasjon og utviklingspartner. KS arbeider sammen med medlemmene for å utvikle en selvstendig, effektiv og nyskapende kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov.

Prosjektleder TØRN kommune

2 års engasjement med mulighet for forlengelse

I årene fremover står kommunal sektor ovenfor betydelige utfordringer med å møte økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester gitt tilgjengelige ressurser og kompetanse. Programmet Tørn skal bidra til å finne løsninger på disse utfordringene. Formålet med programmet er å fremme riktig organisering og oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene over hele landet, samtidig som man sikrer bedre bruk av personellressursene.

Tørn er et nasjonalt program med tre delprogrammer; Tørn kommune, samhandling og spesialisthelsetjeneste. Delprogram Tørn Kommune ledes av KS.

Som prosjektleder får du ansvar for:

 • Prosjektledelse
 • Å lede arbeidet i delprogrammet, både daglig drift og ved utvikling av nye tiltak og aktiviteter
 • Faglig ledelse og personalansvar for et team på ca åtte personer
 • Økonomiansvar og gjennomføring av anskaffelser
 • Tilskudds rapportering og årlig søknad om tilskudd
 • Kommunikasjonsarbeid, inkl. innlegg og presentasjoner på konferanser og eksterne møter
 • Interessepolitisk arbeid

 Vi ser etter deg som har:

 • Prosjektledererfaring, gjerne fra endrings- og utviklingsprosjekt
 • Høyere utdannelse som er relevant for stillingen, fortrinnsvis på masternivå.
 • Kjennskap til kommunenes helse- og omsorgstjenester
 • Erfaring med partsarbeid, gjerne både lokalt/driftsnært og på nasjonalt nivå.

Som prosjektleder har du utpregede evner til samarbeid og utvikling. Du trives med daglig prosjektdrift og - oppfølging, samtidig som du bidrar til å legge til rette for endring og kontinuerlig forbedring i prosjektets tiltak. For å lykkes er du er opptatt av å dele, engasjere og motivere. Du er fortrolig med å jobbe i spennet mellom fag, politikk og administrasjon.

Vi tilbyr en utfordrende prosjektlederstilling i et sterkt fagmiljø med muligheter for personlig og faglig utvikling.  Den rette personen vil få en unik mulighet til å bidra til utviklingen av bærekraftige helsetjenester i årene framover. Du blir del av et arbeidsfellesskap med svært kompetente og engasjerte kollegaer. KS tilbyr fleksibel arbeidstid og meget gode pensjons- og forsikringsordninger. En arbeidshverdag i KS skal preges av mening, ansvar og samhandling.

Arbeidssted er i Kommunenes Hus sentralt i Oslo, og jobben innebærer noe reisevirksomhet.

Vi er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn.

Kontakt:
Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør
95 93 96 18