Meny
Meny

Bli en nøkkelspiller i KSF – for å styrke kunnskapsbaserte beslutninger i kommunal sektor!

Oslo Innsikt og innovasjon Søknadsfrist: 06.08.2024

KS' visjon er: "En selvstendig og nyskapende kommunesektor". KS er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon for alle norske kommuner og fylkeskommuner. Gjennom ivaretakelse av medlemmenes interesser, skal KS arbeide for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov.

Samfunnet vårt står overfor store og komplekse utfordringer. Kommunal sektor er sentral i å løse disse i samarbeid med andre aktører. Sektoren har et betydelig ansvar for samfunnsutvikling, bærekraftige og gode velferdstjenester, beredskap og for grønn omstilling. Vi trenger et kraftfullt forsknings- og innovasjonsløft for å utvikle bærekraftige løsninger i kommunal sektor i møte med samfunnsutfordringene.

KS er en sentral utviklingspartner for medlemmene, og pådriver for en helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utdanning og innovasjon i kommunale og fylkeskommunale tjenester.

Til området Forskning, innovasjon og digitalisering (FID), avdeling Innsikt og innovasjon (INI), lyser vi nå ut et 12 måneders engasjement for å jobbe med den nasjonale satsningen for etableringen av KSF (Kommunenes samarbeidsarena for forskning).

  • Prosjektrådgiver for etablering av KSF, 12 måneders engasjement med mulighet for forlengelse

KSF er en banebrytende struktur designet for å styrke kunnskapsbaserte beslutninger, tjenesteutvikling og praksisnære utdanninger. KSF skaper bro mellom små og store kommuner, UH- og instituttsektoren og andre samarbeidsaktører, noe som muliggjør utviklingen av relevant forskning, effektiv implementering av ny kunnskap og praksisnære utdanninger.

Er du klar for å gjøre en forskjell?

Siden 2020 har vi pilotert KSF Vest og KSF Midt med  gode resultater. Nå tar vi det neste steget mot en landsdekkende struktur, og vi trenger din hjelp for å gjøre det mulig!

Som prosjektrådgiver for KSF vil du ha følgende ansvarsområder:

  • Bidra i etableringen av KSF lokalt, regionalt og nasjonalt i tett samarbeid med Prosjektleder og temaet.
  • Lede arbeidsprosesser i samarbeid med prosjektleder og håndtere dokumentasjon og administrative oppgaver.
  • Utøve strategisk kommunikasjon og formidling om KSF og KS`arbeid for forskning.
  • Være en aktiv pådriver og bidragsyter i KS`interessepolitiske arbeid for forskning i kommunal sektor. 

Hvem er du?

Vi ser etter deg som har erfaring fra og kunnskap om forskning og innovasjon i kommunal sektor. Du bør også ha god kjennskap til universitets-, høyskole- og instituttsektoren og virkemiddelapparatet.

Du liker og har erfaring med å arbeide i komplekse strukturer og samarbeide på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Du er samfunnsengasjert og modig, samtidig som du er nysgjerrig og etterspør deltagelse fra et mangfold av aktører

Du er god til å mobilisere til utvikling og samarbeid. Du jobber selvstendig og strukturert, og kan sjonglere mange oppgaver samtidig. Du har erfaring med å lede prosjekter, er resultatorientert, og samarbeider godt med andre. Du bør ha erfaring fra kommunikasjons- og formidlingsarbeid. Du har erfaring fra interessepolitisk arbeid.

Vi ønsker deg som har et positivt engasjement og bidrar til en konstruktiv atmosfære. Du er endringsvillig, løsningsorientert og analytisk. Du jobber strategisk og målrettet både selvstendig og i team. Du har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter, og har høyere akademisk utdanning. Noe reisevirksomhet må påberegnes.

Hva kan vi tilby?

  • En meningsfull jobb hvor din innsats virkelig gjør en forskjell.
  • En unik mulighet til å utvikle en nasjonal satsing for forsknings- og kunnskapsutvikling i kommunal sektor.
  • Arbeid med gode kolleger i et stimulerende og utviklingsorientert miljø.
  • Konkurransedyktige betingelser, inkludert mulighet for hjemmekontor. Arbeidssted er Oslo.
  • Hos oss blir du sett og får brukt din faglige kompetanse.

Identifiserer du deg med våre verdier – troverdig, relevant, engasjert og samlende? Da er vi sikre på at du vil trives hos oss.

Hos KS skal arbeidshverdagen være preget av mening, ansvar og utvikling. Vi verdsetter mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør i Innsikt og innovasjon. Daglig arbeid foregår i tett dialog og samhandling med prosjektleder.

Er du klar til å ta del i denne spennende reisen? Søk nå og bli en del av et team som virkelig gjør en forskjell!

 

Kontakt:
Bente Merete Joten Skog
+4747751541
bente.joten.skog@ks.no

Monica Fossnes Petersson, Avdelingsdirektør
91370560