Meny
Meny

Utvikle og omstille oppvekstsektoren – er du med?

Innlandet Innlandet Søknadsfrist: 15.08.2024

KS representerer alle landets kommuner og fylkeskommuner. KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon, og er kommunesektorens interesseorganisasjon og utviklingspartner. KS arbeider sammen med medlemmene for å utvikle en selvstendig, effektiv og nyskapende kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov.

Kommunene i Innlandet er i sterk utvikling / omstilling og skal sammen med Innlandet fylkeskommune og andre regionale aktører møte en spennende og krevende framtid. Til KS Innlandet leter vi etter deg som sammen med seks andre engasjerte medarbeidere, kan bidra i utviklingen av fremtidens kommuner!

KS Innlandet søker deg som er utviklingsorientert og kjenner regionen og kommunene. Du har kunnskap om og interesse for fagfeltet oppvekst, og har god forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon.

Sammen bidrar vi til en attraktiv region med gode lokalsamfunn! Vil du være med?

Hovedarbeidsområde:

Utvikling av gode tjenester innen oppvekst-sektoren med vekt på nyskaping og sammenheng i tjenestene til innbyggerne. Arbeidet består i å være rådgiver for kommuner og fylkeskommuner, og i samspill med medlemmene og andre aktører i vår region være en aktiv deltager i å utvikle tjenestene i kommunal sektor i fylket.

Sentrale oppgaver er:

 • Medlemskontakt og rådgiving
 • Ansvar for arenaer og nettverk for informasjon, samarbeid og læring
 • Samarbeid med eksterne partnere og kompetansemiljøer
 • Prosessledelse eller deltakelse i utviklingsarbeid
 • Deltakelse i faglig arbeid internt og i saksforberedelse for styrende organ i KS
 • Formidle virkelighetsbilde av den kommunale tjenesten til nasjonalt nivå 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, gjerne master
 • Arbeidserfaring fra kommunal oppvekstsektoren og ledererfaring
 • System- og samfunnsforståelse med blikk for helhet og sammenhenger
 • Erfaring fra utviklingsarbeid  
 • Behersker og trives med å jobbe selvstendig
 • God relasjonsbygger
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Kontorsted Lillehammer, en del reisevirksomhet må påregnes, og du må ha førerkort/disponere bil.

Vi i KS kan tilby et aktivt, inkluderende og utviklende arbeidsmiljø med gode kolleger som gir gode muligheter for både personlig og faglig utvikling.

Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og i denne stillingen muligheten til å utvikle og omstille oppvekstsektoren.

For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med regiondirektør Trond Lesjø

Tlf  90 89 54 05, eller mail; trond.lesjo@ks.no

Søknadsfrist 15.08.

En arbeidshverdag i KS skal være preget av mening, ansvar og utvikling. Vi er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
Kontakt:
Trond Lesjø, Regiondirektør KS Innlandet
9089 5405
trond.lesjo@ks.no